Teniszedző képzések 2013.


Testnevelési Főiskola egy éves sport edzői tanfolyam - 1 év levelező szakon


Jelentkezési feltételek

középiskolai érettségi bizonyítvány

egészségügyi alkalmasság (érvényes sportorvosi engedély vagy háziorvosi igazolás)

saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik)

a választott sportágban versenyzői múlt vagy sportági jártasság (2-3 éves sportági gyakorlat)

labdajátékok esetében: stabil játéktudás az alapelemek tekintetében (pl. tenisz: alapütések, röpte, adogatások)

Jelentkezés módja

A kitöltött jelentkezési lap és a csatolt mellékletek (érettségi bizonyítvány másolata, számlakérő nyilatkozat, egyéb igazolások, (amennyiben a sportágához szükséges) leadható, illetve postán elküldhető:

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Felnőttképzési Csoport

1123 Budapest, Alkotás u. 44.

Költségek

tandíj: általános elméleti modulok: 80.000.-Ft

tandíj: sportedző sportági képzés: 80.000.-Ft

szakmai vizsgadíj összesen (elmélet + gyakorlat): 60.000.-Ft

beiratkozási díj: 5.000.-Ft

A teljes díj 225.000.-Ft, ezt az összeget a tanév során 3 részletben vagy egy összegben kell kifizetni. 

Kedvezmények

TF diplomával vagy a TF Továbbképző Intézetben, illetve a TF Felnőttképzési Csoportnál szerzett OKJ-s végzettséggel rendelkezők 20% kedvezményt kapnak a tandíjból. 

Azok a jelentkezők, akik egy összegben fizetik be a tandíjat és a vizsgadíjat,10% kedvezményben részesülnek.

A fenti két kedvezmény párhuzamos igénybevétele esetén a képzési költség 30%-kal csökken.

Képzési idő

Az általános elméleti képzés minden sportág hallgatóinak azonos. Ez összesen 5 modult jelent és a képzés időpontját tekintve két csoport közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):

Szerdai csoport: 17.00-20.10 óráig     kb. 28 alkalom/év

Szombati csoport: 8.00-14.40 óráig    kb. 14 alkalom/év

A sportági elméleti és gyakorlati képzés teljesen más elfoglaltsággal jár, időtartama sportáganként eltérő. A képzés ezen része összesen kb. 8-10 napotvesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 3×3 napot is jelenthet. Ezek az oktatási napok hétköznapra is eshetnek. Ezeknek a pontos dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után tudjuk pontosan megadni. Lesznek sportágak, amelyekben már akár november-december folyamán elkezdődhet a képzés illetve lesznek olyanok, amelyekben csak tavasszal vagy május-június hónapban.

Vizsgák (a képzés során kétfajta vizsgát kell tenni):

modulzáró vizsga (minden modulból): itt történik a TF-en és hétköznap délutáni elfoglaltsággal jár. Sikeres teljesítése esetén jelentkezhet a hallgató az őszi, szakmai záróvizsgákra.

szakmai záróvizsga (minden modulból): várhatóan 2014. szeptember-október hónapban kerül rá sor. A vizsgák 3 napot vesznek igénybe, melyek szintén lehetnek hétköznap és hétvégén is.

Egyéb tudnivalók

Az általános elméleti képzést a TF tanárai tanítják.

Modulok, melyekből záróvizsgát kell tenni:

Általános elméleti modulok:0078-06 Az egészséges életmód népszerűsítése0079-06 A sport, mint a nevelés színtere és eszköze0080-06 A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése0081-06 Tanfolyamszervezés, és –vezetés0082-06 Rutin- és egyéb feladatok

Sportági modul:0084-06 A sportedző speciális tevékenységi köre (sportági elmélet és gyakorlat)

A sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók. A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportedző (sportág megjelölésével) szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

Jelentkezési lap kitöltési útmutató

általános elméleti oktatás: kérem, karikázza be, hogy melyik csoportban kívánja végezni az elméletet (szerda vagy szombat)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell

érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél fénymásolatát, melyet a beiratkozáskor az eredeti dokumentum bemutatásával hitelesítünk;

a sportági jártasságot igazoló dokumentumokat, amennyiben szükséges (lásd: I. Jelentkezési feltételek)

számlakérő nyilatkozat

orvosi igazolás

A tanfolyammal kapcsolatos további információ

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Felnőttképzési Csoport

1123 Budapest, Alkotás u. 44.

Balogh Judit: 487-9272 | bjutka@tf.hu, Szőnyi Veronika: 487-9247 |vercsi@tf.hu, Sebő Kata: 487-9200/61191 | sebo@tf.hu

Link: 
http://tf.hu/felvetelizok/kepzeseink/okj/sportedzo-tanfolyam/


Budai Sportoktató Akadémia - 1 év


A tanfolyam időtartama 1 tanulmányi év;

Az oktatás elméleti és gyakorlati képzést foglal magában;

Az elméleti oktatás általában kéthetente szombatonként egész napos elfoglaltsággal jár;

A sportági szakelméletet és szakmai ismereteket - sportágtól függően - folyamatosan vagy 6-10 napos szakmai táborokban, illetve szakmai gyakorlatokon kell elsajátítani

Jelentkezési feltételek

Érettségi bizonyítvány;

A választott sportágban a Szakszövetség által igazolt versenyzői múlt;

Küzdősportoknál karate (1kyu), judo (1 kyu), aikido (1 kyu), kempo (1 kyu), kick-boksz (2 kyu), kung-fu (instruktori fokozat), taekwon-do (1 kup)

Orvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról;

A tanfolyam önköltséges, részletfizetési lehetőséggel ! 

központi regisztrációs díj: 15.000,- Ft

Az éves tandíj 2 félévre: 150.000,- Ft

vizsgadíj: 50.000,- Ft

+ a gyakorlati képzések költségei, melyet a II. félévben kell befizetni 

(sportágtól és létszámtól függően 40-60 ezer Ft között)

Jelentkezési lap kérhető személyesen, illetve letölthető a honlapról. 

A kitöltött jelentkezési lap leadható az ELTE Budai Sport és Szabadidő Központ (1119 Budapest, Mérnök u. 35.) BSA irodájában. 

A honlapon lehetőség van a jelentkezési lap online formában történő leadására is. 

További információ és jelentkezés:

Gál Andrea tanfolyamvezetőnél telefonon (0630/423-0105), illetve email-en bsatanfolyamok@gmail.com().

ELTE Budai Sport és Szabadidő Központ

1119 Budapest, Mérnök u. 35.0630/423-0105


Link:
http://www.bsa.sport.hu/index.php?menu=BSAtanfolyam


Fitness Akadémia - 6 hónap


A képzés sikeres elvégzését tanúsító dokumentumok:

Álami OKJ-s bizonyítvány

Fitness Akadémia oklevél nemzetközileg elfogadott EQF besorolással

Europass bizonyítvány-kiegészítő (Az Európai Uniós munkavállaláshoz szükséges dokumentum külön igényelhető.)

Modulok

Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok

Egészségügy és elsősegélynyújtás 

Edzéselmélet és gimnasztika

Szervezés és vállalkozás alapjai

Sportági alapok

A képzés megkezdésének feltételei

Sportági jártasság

Orvosi igazolás (háziorvosi igazolás a rendszeres sporttevékenység folytathatóságáról, vagy sportorvosi igazolás igazolt versenyzőknél)

Képzési díj 1. és 2. részletének befizetése

Alapfokú iskolai végzettség és betöltött 18. életév

Link:
http://www.fitness.hu/kepzesek/okj_s_kepzesek/tenisz_oktato_


A Magyar Tenisz Szövetség A,B,C edzői licenszei - 2-3 hónap


A licenc: Élversenyzők képzésére és versenyeztetésére minősít

B licenc: Utánpótlás versenyzők képzésére és versenyeztetésére minősít

C licenc: Tenisziskolák vezetésére, kezdő felnőtt teniszezők képzésére minősít.

C licensz

Jelentkezési feltételek

A klub javaslatára. 

Segédedzői vagy oktatói végzettség. 

Tenisz tudás bemutatása. 

21 éves betöltött életkor.

Aktív edzői tevékenység vagy aktív részvétel a mini tenisz programban vagy tenisziskola vezetésében

A C licenc hallgatói gyakorlati képzést kapnak. A licenccel rendelkezők évente kötelesek továbbképzésen részt venni. 

A külföldi licenszek elbírálása a szakmai bizottság által történik

C licenc: 10 óra 

- írásbeli ( 1 óra ) 

- gyakorlati ( 2 óra )

Vizsga: 4 héttel később

A 2011-es díj, mely tartalmazza a képzés, a vizsga és a licensz díját is, 25.000 Ft

Évenkénti hosszabbítás díja: 8 000Ft/év , amely magában foglalja az érvényességhez szükséges kötelező továbbképzés szakmai költségeit. 

A licensz meghosszabbításának feltétele:

• Évente 1 szakmai anyag elkészítése az MTSZ honlapon az MTSZ licenc prémium link számára

• A leadott szakmai anyag alapján az MTSZ felkérése esetén előadás tartása az MTSZ C szintű továbbképzéseken

• Évente 3 játékgyakorlat elkészítése a Teniszinfó vagy MTSZ licenc prémium számára


B licensz

Jelentkezési feltételek:

A klub javaslatára (indoklással). 

Középfokú edzői végzettség. 

3 év versenyzőkkel eltöltött igazolt edzői gyakorlat. 

Technikai tudás bemutatása- utánpótláskorú versenyzőkkel tudjon edzeni 

23 éves betöltött életkor.

Aktív edzői tevékenység

A B licenc hallgatói elméleti és gyakorlati képzést kapnak. A licenccel rendelkezők évente kötelesek továbbképzésen részt venni.

B licenc: 20 óra (péntek – vasárnap )

- írásbeli ( 1 óra ) 

- szóbeli ( 1 óra )

- gyakorlati ( 2 óra ) 

Vizsga: 6 héttel később

A 2011-es díj, mely tartalmazza a képzés, a vizsga és a licensz díját is, 30.000 Ft

Évenkénti hosszabbítás díja: 8 000Ft/év , amely magában foglalja az érvényességhez szükséges kötelező szakmai továbbképzés részvételi díját. 

A licensz meghosszabbításának feltétele:

• Évente 2 szakmai anyag elkészítése az MTSZ honlapon az MTSZ licenc prémium link számára

• A leadott szakmai anyag alapján az MTSZ felkérése esetén előadás tartása az MTSZ B licencképzésen illetve a B, C szintű továbbképzéseken

• Évente 4 gyakorlat közreadása a Teniszinfó vagy MTSZ licenc prémium számára 


A licensz


A jelentkezés feltételei:

Magyar Tenisz Szövetség javaslata (indoklással). 

Teniszklub kérelme, javaslata (indoklással). 

Felsőfokú edzői képzettség. 

5 év, versenyzőkkel eltöltött igazolt eredményes edzői gyakorlat. 

Tenisz technikai tudás bemutatása- élversenyzőkkel tudjon edzeni 

28 éves betöltött életkor.

Aktív edzői tevékenység

Vagy: 

MTSZ B licenc  és: 

Élversenyzői, profi versenyzői múlt (ATP 200, WTA 150) 

Igazolt I. osztályú minősítés és 10 éves versenyzőkkel eltöltött igazolt eredményes edzői gyakorlat. 

Igazolt II. osztályú minősítés és 20 éves versenyzőkkel eltöltött igazolt eredményes edzői gyakorlat.

Minimum 28 éves betöltött életkor. 

Az A licenc hallgatói elméleti és gyakorlati képzést kapnak. A licenccel rendelkezők évente továbbképzésen kötelesek részt venni.

A licenc: 25 óra (csütörtök – vasárnap)

Vizsga: 8 héttel későb

- írásbeli ( 1 óra ) 

- szóbeli ( 2 óra ) 

- gyakorlati ( 2 óra )

A képzés, a vizsga és a licenszdíj 2009-ben összesen 26.000 Ft

2 évenkénti hosszabbítás díja: 10 000 Ft, amely magában foglalja az érvényességhez szükséges kötelező továbbképzés szakmai részvételi díját. 

A licensz meghosszabbításának feltétele:

• Évente 2 szakmai anyag publikálása az MTSZ honlapon az MTSZ licenc prémium linken

• A leadott szakmai anyag alapján az MTSZ felkérése esetén előadás tartása az MTSZ A, B licencképzésen illetve az A, B szintű továbbképzéseken

• Évente 4 gyakorlat közreadása a Teniszinfó vagy MTSZ licenc prémium számára

Link: http://www.huntennis.hu/szakmai_oldal/edzok__edzokepzes/mtsz_edzoi_licensz


PTR képzés - 3 nap 
(Magyar Tenisz Szövetség szervezében) 

Általában késő ősszel tartják minden évben.

Részvétel feltétele: a tanfolyami díj befizetése

Tananyag:

• Rövid bemutatás a PTR – ről 

• Az adogatás első részének tanítása (alapok) 

• Párokban egymásnak tanítják a résztvevők az adogatás első részét 

• Az adogatás tanulásának folytatása a második (egyéni segítség) és harmadik (gyakorlati) résszel. 

• 5 fős csoportokban különböző tanítványoknak az 1., 2., és 3. Rész tanítása, valamint összefoglalás. 

• A lecke áttekintése egy csoportban 

• Legalább 15 javító technika áttekintése 

• A röpte oktatás demonstrálása 

• A részvevők egymásnak tanítják a röptét 

• Az ejtés tanítása ( a technika hasonló a röptéhez) 

• Áttekintés és instrukciók 

• Tenyeres- első rész teljes csoporttal 

• A tenyeres ütés oktatásának folytatása egyéni segítséggel (2.rész) és a gyakorlattal ( 3. Rész ) 

• A tenyeres hibáinak áttekintése és a javító technikák ismertetése, bemutatása 

• Tenyeres ütés a gyakorlatban 

• Az adogatás 5 taktikai előfeltételének bemutatása és megvitatása 

• A topspin adogatás tanítása 

• A résztvevők egymásnak tanítják a topspin adogatás. 

• Topspin és slice adogatás a gyakorlatban 

• Áttekintés 

• Fizikai bemelegítés

• 10 perces bemelegítés bemutatása 

• A résztvevők hajtják végre a 10 perces bemelegítést 

• A fonák ütés helyes végrehajtásának bemutatása 

• Javító technikák a fonák ütéshez és a röptéhez 

• Fonák ütés a gyakorlatban 

• A párosjáték taktikája és egyéb információk 

• A félröpte bemutatása 

• A résztvevők gyakorolják a félröptét 

• A topspin átemelés bemutatása (tenyeres ,fonák). Topspin átemelés a gyakorlatban 

• Támadó ütések bemutatása. Támadó ütések a gyakorlatban 

• Tenyeres illetve fonák lecke a gyakorlatban. 

• Adogató lecke a gyakorlatban 

• Áttekintés és zárás 

• PTR TESZT: képesség-bemutató, hibafeltáró/ javító, oktató, írásbeli, gyakorlottsági

Az oktatás angol nyelven folyik, amely középfokú nyelvtudással könnyen érthető. 

A vizsga az utolsó nap délután van. Tartalma:

- 100 tesztkérdéses írásbeli vizsga (oktatás-módszertan, játékszabályok, egyéb tenisz ismeretek)

- bemutató edzés vizsga

- tenisz képességeket bemutató vizsga

Minden részvizsgát külön értékelnek. 

3 fokozatot lehet szerezni:

- segédedző

- edző (ehhez 2-3 év részmunkaidős, vagy 1 év teljes munkaidőben végzett edzői gyakorlatot kell igazolni)

- profi edző 

Az elért fokozatot a leggyengébben teljesített vizsgarész eredménye adja.

Ár: kb. 70 000 Ft

Link:
http://www.huntennis.hu/szakmai_oldal/edzok__edzokepzes/ptr_kepzesA Teniszedző képzések oldalról vissza a Teniszedző oldalra