Tenisz szerva alapok


Segédlet a tenisz szerva alapok tanulásához

A szervát elemeire bontva érdemes elemezni, ahol a bonyolult mozdulatsort kisebb mozdulatsorokra bontjuk. 

Ha a részletekre kevésbé koncentrálva nézzük a szervát, észrevehetjük, hogy a a hajításra hasonlít.


A most következőkben képek és videók segítségével nézzük meg a szerva legfontosabb elemeit.

A szemléltetéshez Pete Sampras lassított szervájának felvételét használjuk.


Tenisz szerva alapok - Egy lendület

A szerva tanulásakor gyakorlásakor törekedjünk arra, hogy a mozdulatsor, az ütő mozgása a kezdőpillanattól az ütés befejeztéig lendületes, egyenletes legyen. A mozdulatsoron belül az ütő mozgásának a sebessége természetesen változik, de az egyenletessége meg kell, hogy maradjon. 

Tenisz szerva alapok - Ütőfogás

A szervához az ütőt alapvetően kalapácsfogással (kontinentális grip) kell fogni. Ez esetenként a második szerva esetén változik meg, amikor enyhén a keleti fonák fogás irányába forgatjuk az ütőt.

A szerváláskor az ütő nyelét lazán kell fogni, nem kell erősen szorítani. A szerva mozdulata egy lendületes mozdulatsor, amelyet megtörhet az ütő nyelének erős szorítása.


Tenisz szerva alapok - Ütésállás

Az alapvonal mögé álljunk úgy, hogy az alapvonalhoz közelebb eső lábfejünk kb. 45 fokos szögben álljon az alapvonalhoz képest, a hátul levő láb pedig nagyjából párhuzamos legyen az alapvonallal.

Fontos, hogy a szerva mozdulatát az oldalvonal irányába fordulva kezdjük el. Az ütés során (az alapütésekhez hasonlóan) az ütéserő egy jelentős része a csípő és a felsőtest erőteljes forgatásából keletkezik. 


Tenisz szerva alapok - Az ütő helyzete

Az ütés előtt az ütő feje az ütés irányába nézzen. A másik, labdát tartó kézre támasztjuk az ütőt.


Tenisz szerva alapok - A labda feldobása

A labda feldobása kulcsfontosságú a sikeres szerva szempontjából. A labdát a játékos úgy dobja fel, hogy az leesve a lába elé esne. Figyeljük meg a képen, hogy Sampras milyen magasra dobja fel a labdát. 

Fontos, hogy a feldobó kéz hosszan követi a labda feldobását, és a labda levegőbe kerülését követően is kinyújtva marad; ennek az egyensúly megőrzésében jelentős szerepe van. A kar az elrugaszkodást követően, az ütőt tartó kar előre irányuló mozgásával egyidejűleg kezd lefelé mozogni. 

Az ütő hátravitele

A kiinduló helyzetet követően a két kéz egymással szinkronban emelkedni kezd. Amikor a labda a levegőbe kerül, megkezdődik a térdek hajlítása. Eközben az ütőt tartó kéz felveszi a hajítás kezdőpozícióját, benne az ütő fejével felfelé áll. Ebből a helyzetből (trophy póz) kezdődik meg a hajító mozdulat.


Tenisz szerva alapok - Az ütő hátraejtése

Ez a mozzanat nagyon fontos. Itt van a legnagyobb jelentősége annak, hogy a karunkat, csuklónkat lazán tartsuk.

Az ütő lendületét nagyban meghatározza, hogy minél inkább hátraejtsük; minél alacsonyabbról indul, annál hosszabb úton van lehetőség az ütőfej gyorsítására.

A trophy pózban az ütő feje felfele néz, míg a könyökcsúcs lefelé. Az ütő hátraejtésekor az ütő feje a talaj felé mozog el, amíg a könyök felfelé mozog.


Egyensúly áthelyeződés a szerva során

A szerva kiinduló helyzetében a testsúly a pályától távolabb eső lábon van. A testsúly akkor kerül körülbelül középre, amikor a labdát emelő kéz már a fej magasságába kerül.

Amikor a labda a levegőbe kerül, akkor kezdődik meg a térdek hajlításával a testsúly süllyesztése, és ezzel egyidőben a csípő előretolásával a test súlypontja a pálya felé közelebb eső lábra, majd azt követően azon kívülre kerül.

Ez a szerva „töltés” fázisa: a térdek hajlítása előkészíti az elrugaszkodást, a csípő előfeszítése felhalmozza azokat az energiákat, amelyek a felsőtest erőteljes forgatását segítik.


Tenisz szerva alapok - A csukló mozgása

Mint a korábbiakban láttuk, a szervánál az ütőt kalapácsfogásban kell tartani.

Az ütő hátravitelét követően az ütőt a hajító mozdulat során a találati pont felé haladva élével felfelé tartjuk.

A találati pont előtt viszont a csukló erőteljes beforgatásával (pronáció) az ütő fejét szembe kell fordítani a hálóval. 


A csukló (és ezzel együtt a kar) forgatása egészen addíg tart, amíg az ütő fejének éle ismét szinte merőleges helyzetbe kerül a hálóhoz képest.


A csípő és a felsőtest mozgása

A teniszben az ütések erejének egy jelentős része a csípő és a felsőtest erőteljes elforgatásából származik.

A tenisz szervánál a tenyereshez és a fonákhoz hasonlóan a felsőtest az oldalvonal irányába elfordul. A szerva befejezésekor a csípő és a felsőtest a háló irányába néz.

A képen jól látható a csípő és a felsőtest kezdeti és ütést befejező pozíciója. 


A térdek behajlításával készítjük elő az elrugaszkodást, amely segíti az ütéserő növelését. Az elugrás fontos eleme a szervának: nem kell magasra ugrani, elég néhány centire elemelkedni a talajtól. A talajtól való elszakadás teszi lehetővé a test kezdeti elfordult pozícióját a felsőtest és a csípő forgatásával a hálóra merőleges helyzetbe hozni.Tenisz szerva alapok - Az ütés befejezése

Az ütő a test előtt, az ütő karral ellentétes oldalon fejezi be a mozgást. A tenisz szervák fajtái


Tenisz szerva alapok oldalról vissza a Teniszoktatás oldalra