Tenisz szabályokkal kapcsolatos
kérdések és válaszok


A következőkben a meccseken leggyakrabban előforduló, a tenisz szabályokkal kapcsolatos kérdések és válaszok gyűjteményét találják.


Ha nem találna kérdésére választ, akkor
tegye fel kérdését
  a "Kérdezze a teniszedzőt" rovatban
vagy olvasson bele a szabálykönyvbe!
Tudását tovább mélyítheti a videós szabályelemzések segítségével.Mennyi a háló magassága középen?
0,914 méter.


Milyen magas a hálótartó oszlop és az egyesléc?

1,07 méter


Hova kell rakni az egyesléceket?

Úgy, hogy az egyes pálya szélétől kifelé 0,914 méterre legyen a középpontjuk.


Mit választhat a játékos a sorsoláskor?

Hogy szervál, vagy fogad.
Oldalt választhat.
Átadhatja a választás jogát az ellenfélnek.


A játékos kérheti a játék felfüggesztését, hogy kicserélhesse megrongálódott felszerelését?

Igen, (ruházat, szemüveg, kontaktlencse) ha megrongálódtak a játék során. A játékos elhagyhatja a játékteret ésszerű időre.


A szerva mikor kezdődik és végződik?

Akkor kezdődik, amikor a játékos megkezdi a szerva mozdulatot, és akkor fejeződik be, amikor megüti a labdát, vagy elvéti azt.


A labda a szerva után a megfelelő helyre esik, miután beleütközött az egyeslécbe.
Jó a szerva?
A szerva hibás, ha a labda érinti a hálótartó oszlopot, az egyeslécet, a bírói széket vagy bármely más állandó tartozékot. Második szerva következik.


A fogadó játékos hova állhat szerva fogadáskor?

Bárhova a saját térfelén.


Egyes játékban az adogató állhat a folyosó meghosszabbításánál?

Nem.

A szerva lepattanás előtt az alapvonal mögött álló fogadó játékost találja el. Kié a pont?
Az adogatóé.


A szerva (párosban) a fogadó partnerét érinti, mielőtt a földre pattant volna. Kié a pont?
A pont az adogató páré.


A szerva a lepattanás után a fogadóra pattan, érinti annak ruháját vagy bármit, amit a kezében tart.
Kié a pont?
A fogadó elveszti a pontot.


Szerváláskor az adogató ütője a földre esik, és a fogadó a hálóba üti a labdát.
Kié a pont?
A fogadó elveszti a pontot.


Az adogató ászt üt. A fogadó a labda felvételekor látja, hogy a labda lukas.
Kié a pont?
Semmis labdamenet, újra kell játszani a pontot.


Az adogató ászt üt. A fogadó a labda felvételekor látja, hogy a labda puha.
Kié a pont?
A lejátszott pont érvényben marad, a fogadó elveszti a pontot. A labdát ki kell cserélni.


Érvényes az alsó szerva?
Igen.


A játékos elkezdheti a pontot szakadt húrral?

Igen.


Az egyik játékos éppen le akarja csapni a labdát, amikor a pálya mellett hangos zúgás kezdődik. A játékos elvéti az ütést, és újra akarja játszani a pontot akadályozás miatt.
Igaza van?
Nem lehet, mert a külső körülményeket nem lehet akadályozásnak értékelni. Az, aki emiatt megállította a labdamenetet, elveszti a pontot.


A labda nem szándékolt kétszeri érintése zavaró tényező, és ezért semmis labdamenetet eredményez?
Nem, a játék folytatódik. A labda nem szándékolt kétszeri érintése nem számít hibás labdaérintésnek.


Az egyik játékos, akinek lehetősége lett volna nyerőt ütni, csak erőtlenül visszateszi a labdát az ellenfelének, és közben azt kiáltja: Béna! Ellenfelét meglepi a dolog és megáll.
Kié a pont?
A kiáltást hallató játékos elveszti a pontot. Ha a meglepett ellenfél megpróbálja visszaütni a labdát, de az a hálóban landol, akkor ő veszti el a pontot, és nem hivatkozhat akadályozásra, mert megkísérelte visszaütni a labdát.


A játékos nyerőnek tűnő átemelést üt, de a labda közben eltalál egy madarat.
Kié a pont?
A pálya felett mozgó tárgy miatt a labdamenet semmis, újra kell játszani a pontot.


Egy nyerő lecsapás során a játékos ütője érinti a hálót.
Kié a pont?
Ha az ütő azután ért a hálóhoz, hogy a pont sorsa eldőlt (már nem volt játékban a labda), akkor az ütő játékos nyeri a pontot. Ha előtte, akkor elveszti. Ugyanez vonatkozik arra, ha a játékos maga ér a hálóhoz.


A játékos egy rövid labdára futva elcsúszik, és a lába átcsúszik a háló alatt.
Kié a pont?
A labdát ütő játékosé, ha az eseménykor a labda még játékban volt. Ha a játékos lába a páros folyosón csúszik át a másik oldalra (egyes játéknál), az nem jelenti a pont elvesztését, mert az nem az ellenfél játékterülete.


Ki szervál először a rövidített játékban?

Az a játékos, aki az előző játékban fogadott.


Mikor van térfélcsere a döntő játékban?

Minden 6. pont és a döntő játék után is.


A döntő játék után melyik játékos szervál?

Aki a döntő játék utolsó pontjában fogadott.


Két pont között mennyi idő áll a játékosok rendelkezésére?

Semennyi. A 20, ill. 25 mp-es szabályt csak a nagy tornákon alkalmazzák.


Az egyik játékos húrja labdamenet közben elszakad.
Mi a teendő?
A labdamenet folytatódik. A játékos a pont lejátszása után cserélhet ütőt.


Páros játékban az adogató állhat a folyosó mögött?

Igen, de csak a páros oldalvonalon belül.


Hova állhat az adogató partnere?

Oda, ahova akar, a saját térfelén.


A szerva először az adogató partnerét érinti. Jó a szerva?
A szerva hibás.


A két partner szalad a labdáért, ütőjük összeütközik, de csak az egyik ér a labdába.

Ez hiba? Nem.
Ez akadályozhatja az ellenfél játékosait? Nem.


A párosban mikor változtathatják a partnerek adogató ill. fogadó pozíciójukat?

A szettek elején.


A és B, C és D játszanak. A szervált a szett elején, a szett eredménye 6-2. Ki szervál a következő szett elején?

A vagy B.


Párosban A és B játszik együtt. A egyenlő oldalon fogad, B előnyoldalon. Döntő pontnál A úgy dönt, hogy ő fogad, előny oldalon.
Dönthet így?
Nem lehet, a szett elején választott fogadó pozíció kötelező a szett végéig.


Ki dönti el, hogy a labda kint volt vagy bent (játékvezető nélküli mérkőzéseken)?

Minden játékos a saját térfelén bíráskodik.


Ilyenkor az ellenfél átmehet ellenőrizni a labdanyomot?
A labdanyom ellenőrzése - értelemszerűen - csak salakpályán lehetséges. Az ellenfél térfelére lépni csak a játékvezető nélkül mérkőzéseken szabad, a labdanyom ellenőrzése céljából.


Mi történik, ha a játékos nem tud dönteni?
Meg kell adnia ellenfelének a pontot.


Melyek az állandó tartozékok?
Hátsó és oldalkerítések, a nézők, a lelátó, a nézők székei, (illetve minden más tartozék, ami a pálya körül vagy felett helyezkedik el, a játékvezető, a vonalbírók, a hálóbíró és a labdaszedők, amennyiben kijelölt helyükön tartózkodnak.) Ha az egyes mérkőzést páros hálóval és egyeslécekkel játsszák, a hálótartó oszlopokat és a háló egyesléceken kívüli részeit szintén állandó pályatartozékoknak, nem pedig a háló részének kell tekinteni.


Mi történik, ha a labda állandó tartozékot érint?
Ha a játékban levő labda a megfelelő játéktéren való földet érés után a pálya valamely állandó tartozékát érinti, a pontot az a játékos nyeri, aki a labdát ütötte. Ha az érintés a földet érés előtt történik, az azt ütő játékos elveszíti a pontot.


Mi történik, ha a játékos által lecsapott labda a sátor tetejének ütközik?
A sátor teteje állandó tartozék, ezért a lecsapást végző játékos nyeri a pontot.


Mi történik, ha a játékos ütését követően, labdája először a pálya fölé belógó fa ágát érinti mielőtt a megfelelő térfélre esne?
A játékos elveszti a pontot. A belógó ág állandó tartozéknak minősül.


A Tenisz szabályokkal kapcsolatos kérdések és válaszok oldalról vissza a Tenisz szabályok oldalra