Tenisz játékvezető
(székbíró)


Az előző évekhez hasonlóan, 2013-ban is tavasszal tartották a játékvezetői alaptanfolyamot.

Ez adott alkalmat arra, hogy honlapunk oldalain is foglalkozzunk a tenisz bíráskodással, elsőként a székbírók munkájával.

Melyek a játékvezető (székbíró) feladatai?
Biztosítja a mérkőzés szabályok szerinti lefolyását.
Bemondja az eredményt.
Folyamatosan figyelemmel követi a játékot.
Vezeti a mérkőzéslapot.
Gondoskodik a labdák cseréjéről.
Felülbírálhatja a vonalbírók döntéseit.
Szükség esetén felfüggesztheti a meccset.

Ha szükséges, kezdeményezi a vonalbírók lecserélését. Bemondja a lábak túlzott mértékű mozgásával elkövetett lábhibát.
Vonalbíró nélküli mérkőzéseken vonalbíráskodik.
Részt vesz a vonalbírók munkájának értékelésében.

A ritkábban előforduló szabálytalanságokat is figyelemmel követi. Például:
A játékban levő labda egy játékost megérint.
Egy játékos a hálóhoz vagy az ellenfél térfeléhez ér, mialatt a labda játékban van.
A játékos azelőtt ér labdába, mielőtt az a háló vonalát átlépte volna.
Dupla lepattanás történik a labda megütése előtt.
Egy játékos az ütőn viszi a labdát, szándékosan 2-szer ér labdába, vagy szabálytalan módon üti meg a labdát.
A labda játék közben átmegy a hálón.
A labda plafont (tetőt) érint.

Ki a játékvezető felettese a meccsen?
A vezetőbíró. A vezetőbíró jogosult arra is, hogy - szükség esetén - a székbírót meccs közben lecserélje.


Hogyan járjunk el játékvezetőként egy meccsen?


A tenisz játékvezető alapfelszerelése:
Mérőszalag (a háló és az egyeslécek helyének leméréséhez).
Stopper (a melegítés és a játék közbeni pihenőidők méréséhez).
Érme a sorsoláshoz.
Szabálykönyv.
Sapka, napszemüveg, naptej, víz.
2 ceruza (a toll tintája esőben szétfolyik).
Kemény tábla az íráshoz.

Megérkezéskor gyűjtsük be az alábbi információkat:
A verseny neve.
A meccs típusa (férfi/női, egyéni/páros).
Hanyadik kör a versenyen.
Hány nyert szettre megy.
Döntő szett vagy rövidítés dönt a szettről 6:6-os állás után.
A versenyzők neve, és a nevek kiejtése.
A pálya száma.
Labdák száma.
Labdacserék ideje.

A pályára érkezvén:
Érkezzünk 20 perccel hamarabb a pályára, mint a játékosok!
Ellenőrizzük a pálya állapotát, különösen salakpálya esetén.
Mérés alapján helyezzük el az egyesléceket, ha egyéni meccsről van szó.
Mérjük le, és állítsuk be a háló magasságát.
Állítsuk be a bírói széket, úgy, hogy a lehető legközelebb legyen a pályához, de ne akadályozza a játékosok mozgását.
Próbáljuk ki a le és a fel közlekedést a bírói széken, még mielőtt a közönség és a játékosok megérkeznek.
Ellenőrizzük, hogy elegendő labda van-e a pályán.
Nyissuk ki a meccs-kezdéshez a labdákat, és ellenőrizzük az állapotukat.

Meccs előtti megbeszélés a játékosokkal:
Hívjuk a játékosokat a hálóhoz.
Informáljuk őket:
- arról, hány labdával játszanak.
- arról, hogy hány játék után van labdacsere.
Kérdezzük meg, hogy van-e kérdésük.
Az egyik játékost kérjük meg, hogy válasszon. Dobjuk fel az érmét. A nyertest kérdezzük meg a döntéséről.
Adjuk oda a játékosoknak a labdát a melegítéshez.
Jegyezzük fel a mérkőzésplapra, hogy ki nyerte a sorsolást. Indítsuk el a stoppert a melegítés megkezdésekor.

Melegítéskor:
A melegítés ideje 5 perc.
A melegítés alatt töltsük ki a mérkőzéslap elejét, és az első szett lapját a rendelkezésre álló adatokkal.
2 perccel és 1 perccel a melegítés vége előtt figyelmeztessük a játékosokat. 

Minden pont előtt:
- Győződjünk meg arról, hogy a vonalbírók a helyükön vannak.
- Győződjünk meg arról, hogy a fogadó készen áll a fogadásra.
- Győződjünk meg arról, hogy az adogató időben megkezdi az adogatást.

A pontok végén:
- A pont végén tartsuk a látóterünkben a vesztes játékost néhány másodpercig, mielőtt bemondjuk az eredményt.
- Bemondjuk az eredményt.
- Az eredményt felvezetjük a mérkőzéslapra.

A meccs végén:
Jelentsük be a meccs végét. "Játék, Szett, Meccs, Játékos(ok) neve, 6-3,4-6,7-6."
A meccs befejező időpontját jegyezzük fel a mérkőzéslapra.
Fogjuk kezet a játékosokkal.
Azonnal hagyjuk el bírói széket és a játékteret.
Töltsük ki a mérkőzéslap kitöltetlen részeit. Jegyezzük fel a győztes nevét, az eredményt és a meccs időtartamát. Írjuk alá a mérkőzéslapot.A mérkőzéslap vezetése


A lap kitöltésére fordított idő minél rövidebb kell, hogy legyen, mert elvonja a játékról a figyelmet. A lehető legtöbb rubrikát a játék megkezdése előtt töltsük ki.

Jelölni kell a lapon, hogy a szerváló játékos a bírótól jobbra vagy balra áll.

Az elért pontokat "/"-lel jelöljük. A ászokat "A"-val a kettős hibákat "D"-vel jelöljük. Ha az első szerva hibás, akkor az a kocka jobb sarkában kis ponttal jelöljük.

Minden játék után a nyertes játékos nevénél jelölni kell a nyert játékok számát.

Ha az adogató elveszti a szerváját, akkor a game számát egy X jellel áthúzzuk.A labdacserét a játékos nevének aláhúzásával vagy X-szel jelöljük.

A fegyelmi szabálysértéseket a következőképpen jelöljük:
Figyelmeztetés : "C"
Pontbüntetés : "X"
Játékbüntetés: a "játékbüntetés" szót felvezetjük a lapra.

Késlekedés esetén bekarikázott "T" betűvel jelöljük az elkövető sorában. További, ponttal büntetett késlekedést az ellenfél játékosánál regisztráljuk nem bekarikázott T betűvel.

A rövidített játék eredményének regisztrálásakor a szervát kezdő játékos nevét írjuk fel először.
A rövidített játékot a következőképpen jelöljük: 6-7(x), ahol az X a vesztes játékos által elért pontok számát mutatja. 

Az alábbi videón a 2009-es US OPEN elődöntő 1. szettjét láthatjuk. A játék alapján kövessük végig a mérkőzéslap belső, a játékra vonatkozó oldalának kitöltését.

A mérkőzéslap első oldalának kitöltése értelemszerű.

A játékvezetők élete nem könnyű.
Miközben orcája verítékével szakadatlan ítélkezik, csak kevés játékos (itt: Goran Ivansevic) hajlandó arra, hogy megpucolja a munkában megfáradt játékvezető szemüvegét.
***

A Játékvezető teendői, feladat- és jogköre 

(MTSZ egységes szabálykönyve szerint)

a) A legapróbb részletekig ismerje, tanulja meg és tudja alkalmazni a Játékszabályokat, Versenyszabályokat és a Fegyelmi Szabályzatot. 

b) A versenybíró által közölt időpontban jelenjen meg dolgozni, és tartsa be az általa meghatározott munkarendet. Legyen kész bármely mérkőzés levezetésére, bár ha valamely játékossal megelőzően problémája volt, és ezért nem szívesen vállal valamely mérkőzést, ezt a tényt időben a versenybíró tudomására kell hoznia. 

c) Öltözéke legyen a versenyhez illő, a többi közreműködő külsejével összhangban, a versenyigazgató által előírt és rendelkezésre bocsájtott egyen öltözéket azonban köteles viselni. Egyebekben igyekezzen öltözékét úgy megválasztani, hogy az legyen kényelmes, hideg időben elég meleg, melegben elég szellős. Ajánlott az esőkabát és a napellenzős sapka beszerzése is. 

d) A pályára vigyen magával egy iratalátétet, a szükséges mérkőzésvezetői jegyzőkönyvet, stopperórát, mérőszalagot, tartalék labdát, 2 db ceruzát. A jegyzőkönyvet ceruzával kell vezetni, mert eső esetén ez nem mosódik el, és javítani is egyszerűbb. 

A mérkőzés szólításakor a játékosokkal együtt (inkább előttük, mint utánuk!) menjen a pályára, ellenőrizze és, ha kell, állítsa be az egyeslécet, a hálómagasságot. Tanulja meg helyesen kiejteni a játékosok nevét. 

e) Tartson rövid eligazítást a játékosoknak (pl. van-e döntőjáték, labdacsere, stb.) és végezze el pénzfeldobással a sorsolást, jegyezze fel a nyertesét és azt, hogy ki mit választott. Ellenőrizze a játékosok öltözékének szabályszerűségét, szükség szerint küldje őket átöltözni. A bemelegítés ideje alatt üljön a bírói székben, szoktassa szemét a játékhoz. Semmi körülmények között ne dohányozzon, és ne beszélgessen senkivel. 

f) A mérkőzés kezdete előtt mutassa be a résztvevőket és tájékoztassa a közönséget a lényeges tudnivalókról. 

g) A labdamenetek közvetlen megkezdése előtt, mielőtt az adogató feldobná a labdát, nézzen át a fogadóra, hogy az készen áll-e a játékra. A labdamenet befejezése után nézze a pontot vesztő játékost, hogy nem sérti-e meg a Fegyelmi Kódexet, és nyomban mondja be az eredményt hangosan, világosan, minden érdekelt számára érthetően a kiadott szövegminta alapján. Az eredményt fejben kell tartani, és csak annak bemondása után, ha semmi különös a pályán nem történik, írandó be a jegyzőkönyvbe. 

h) Döntsön véglegesen minden ténykérdésben, és döntsön első fokon minden szabálykérdésben. Utóbbi esetben a játékos a Játékvezető döntése ellen a versenybíróhoz fellebbezhet. A fellebbezési szándékot a játékvezetővel kell közölni, aki a folyamatos játékra vonatkozó útmutatásokat is szem előtt tartva köteles a mérkőzést felfüggeszteni, a közönségnek és az ellenfélnek bejelenteni, hogy „X játékos versenybírót hív a pályára” - és elküldeni valakit a versenybíróért. A versenybíró pályára érkezésekor először a játékvezető ismertesse röviden a tényeket, majd a játékos adja elő panaszát, és a versenybíró dönt. A döntés ellen tovább fellebbezni nem lehet. 

i) A kezében tartott stopperórával mérje az időt, és gondoskodjék arról, hogy labdamenetek között 20, térfélcserekor a két játék között 90 másodpercnél több ne teljen el (kivétel a játszma végén, amikor 2 perc áll a játékosok rendelkezésére). Térfélcserekor 1 perc (ill. játszma végén 90 másodperc) elteltével be kell mondani azt, hogy „idő”, egyéb esetben előzetes figyelmeztetés nincs, és idő túllépés esetén a Fegyelmi Kódexben leírtak szerint kell eljárni. 

j) Salakpályán a vonal közeli labda nyomát „nyomellenőrzéssel” lehet azonosítani, feltéve, ha
- az illető labda a labdamenet befejezését jelentette, és 
- a székből, vagy a helyszínről egyértelműen, a játékos  segítsége nélkül azonosítható. 

Nyomellenőrzést akkor kell alkalmazni, ha a székből nem dönthető el, hogy a labda érintette-e a vonalat vagy sem, illetve, ha valamelyik játékos kéri. 

A székből lejövet a labda nyomát nem szabad szem elől téveszteni, a legrövidebb úton oda kell menni, rámutatni az azonosított nyomra, és ha látszik rés a labdanyom és a vonal között, akkor "kint"-nek, ha nem látszik, akkor „jó”-nak kell ítélni. A döntést helyben  közölni kell, majd a székbe visszaülve be kell mondani az eredményt. 

k) Nem lehet nyomazonosítást végezni, ha
- nincs azonosítható nyom, vagy 
- a játékosok a kérdéses labda után tovább folytatták a  játékot, tehát nem „pontbefejező” ütésről volt szó, vagy 
- több nyom közül nem lehet kiválasztani, melyik volt a kérdéses. 

Ha nem sikerül a nyomot azonosítani, de volt valamilyen eredeti ítélet akár a játékvezető, akár a vonalbíró részéről, akkor ez az ítélet marad érvényben. Ha nem volt eredeti ítélet, és nyomazonosítással sem dönthető el a pont sorsa, akkor a labdamenetet meg kell ismételni. 

l) Ha a nyomazonosítás során kiderül, hogy a játékvezető, vagy a vonalbíró tévedett, akkor a következő módon kell eljárni: 
- ha az eredeti ítélet „jó”-nak nyilvánította a labdát, de kiderült, hogy „kint” volt, akkor a „kint” ítélet marad érvényben, és az illető labdát ütő játékos elveszíti a pontot, vagy 
- ha az eredeti ítélet „kint”-nek nyilvánította a labdát, de kiderül, hogy az jó volt, akkor meg kell ismételni a labdamenetet, kivéve, ha az illető labda védhetetlen, pontnyerő ütés volt. Utóbbi esetben az azt ütő játékos megnyeri a pontot. 

m) Ha a labdamenetet befejező ütés a vonal közelében ért földet, a játékvezető ítéljen „jó”-t vagy „kint”-et, de ne siessen az eredmény bemondásával, várja meg, hogy a játékos kéri-e a labdanyom azonosítását, vagy sem. Ha reflexből hirtelen bemondja az eredményt, és később a nyomazonosítás során kiderül, hogy Ő, vagy a vonalbíró tévedett az l) pont szerint járjon el. 

n) A vonalbíró nyilvánvaló tévedését azonnal bírálja felül. A helyesbítés során szintén az l) pont szerint járjon el. 

o) Vigyázzon arra, hogy a közönség lehetőleg ne zavarja a mérkőzéstSzükség szerint udvariasan, de határozottan kérjen csendet, vagy kérje meg az álló személyeket, hogy üljenek le.  

p) Az arra kijelölt játékállásnál hajtsa végre a labdacserét. A csere előtt (és a mérkőzés kezdete előtt is) győződjön meg a kiadott labdák kifogástalan minőségéről. 

q) Szakítsa félbe a mérkőzést, ha ezt bármi ok (pl. a pálya játékra alkalmatlanná válik, erősen esik az eső, besötétedett, stb.) szükségessé teszi, és a félbeszakítást jelentse a versenybírónak. 

Rögzítse a pillanatnyi eredményt, és azt, hogy ki melyik oldalról adogat. Sötétedés miatt csak játszma végén, vagy páros számú játékállásnál lehet a mérkőzést félbeszakítani. 

r) Ha a fegyelmi kódex megsértését észleli (vagy jelentik neki), haladéktalanul alkalmazza a megfelelő büntetést.

s) A mérkőzés végén késlekedés nélkül hagyja el a pályát, ne bocsátkozzon senkivel se beszédbe (különösen a mérkőzésen történtekkel, az ítélkezéssel kapcsolatban nem) és jelentse a versenybírónak az eredményt, és az esetleges fegyelemsértéseket is. Ha nincs más felelőse, vigye vissza a labdákat és egyéb felszerelési tárgyakat (törölköző, ivóvíz, stb.). 

t) Tudakolja meg a soron következő beosztásátA Tenisz játékvezető oldalról vissza a Tenisz szabályok oldalra