Somberek (Baranya megye), müanyag szabadtéri teniszpálya

Somberek Baranya megye keleti részén terül el. A megyeszékhelytöl, Pécstöl keletre fekszik, töle való távolsága 45-50 km. A Baranyai-dombság egyik településeként Mohács város vonzáskörzetéhez tartozik, attól 12 km-re.

Teniszpályával kapcsolatos információ és pályafoglalás:
http://www.somberek.hu/granarium.htm

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Teniszpálya.