Kizökkenések a zónából - Tenisz a zónában


Kizökkenések a zónából

A 5. lépés ott folytatódik, ahol a 4. abbamaradt; megtanultuk, hogy hogyan használjuk a rögzített fókuszt. A rögzített fókusz állapotában lehetséges fenntartani a zónában való játékot. A rögzített fókusz használatakor magunk elé képzelünk egy ablakot, és annak felületén keressük meg azt a pontot, ahol a labda az ablak felületén áthalad.

A zónában való játék fenntartása a rögzített fókusz fenntartásáról szól. A zónába a találati zónára való fókuszálás révén juthatunk el, és ennek fenntartásával maradhatunk ott.

Ahogy a rögzített fókusz fenntartását gyakoroljuk, tapasztalni fogjuk, hogy ez teljes koncentrációt igényel, teljes figyelmünket a vizuális fókusz rögzítése veszi igénybe.

És minthogy oly sok minden történik a vizuális fókuszunk terében, észrevesszük, hogy ezek a történések néha elvonják vizuális fókuszunkat. Ezeket hívjuk kizökkenéseknek.


Kizökkenések a zónából - Azonosítás

A rögzített fókusz fenntartása azt jelenti, hogy vizuális és mentális fókuszunkat a találati zónán tartjuk a találat előtt, alatt és után is. Ez pedig tudatos erőfeszítést igényel tőlünk, ami azt jelenti, hogy mentálisan folyamatosan fókuszálnunk kell ahhoz, hogy vizuális fókuszunkat a találati zónán fenntartsuk.

A rögzített fókusz nem passzív vizuális állapot, ahol a semmire fókuszálunk, hanem aktív vizuális információbeviteli mód, amelynek során a szemünkkel „előfókuszálunk” a találati zónára (a képzeletbeli ablakra) azért, hogy az elsődleges találati pontot, azt a pontot, - ahol a labda elsőként átlépi az ablak felületét – megkeressük.

A 4. lépésben azt vizsgáltuk, hogy mennyire sikeresen találtuk meg az elsődleges találati pontot. Ha megtaláltuk a pontot, akkor IGEN-t, ha nem, akkor NEM-et mondtunk. A cél az azonnali szóbeli visszacsatolás volt.

Ha a pontot megtaláltuk, akkor biztosan tudni fogjuk, ha nem, akkor egy másik dologban lehetünk biztosak: hogy kizökkentünk. Az 5. lépés célja, hogy a kizökkenéseket azonosítsuk és megszüntessük.


Kizökkenések a zónából - Csoportosítás


A labdával kapcsolatos kizökkenések

A kizökkenések változatos formában történnek. Például folyamatosan fókuszálunk a találati zónára készen arra, hogy megtaláljuk a találati pontot, amikor hirtelen valami miatt újra a labdára fókuszálunk. Ez egy labdával kapcsolatos kizökkenés.

Ahogy tanuljuk szemünket a rögzített fókusz módján használni, tapasztalni fogjuk, hogy a labdával kapcsolatos kizökkenés talán a leggyakoribb. Egyelőre az a lényeg, hogy minden alkalommal azonosítsuk a kizökkenést.

A találati zónára való fókuszálás tanulása azt is jelenti, hogy megtanuljuk a fókuszunkat elvonni a labdáról.

Általában az történik, hogy kezdetben a találati zónára fókuszálunk és aztán a labda röppályájának egy pontján kizökkennünk, és a labdára kezünk fókuszálni. A tanulás során ez gyakran előfordul majd, amikor egy nagyon különböző, de a korábbinál hatékonyabb módon használjuk a szemünket. Mindenkinél nagyon hasonlóan megy végbe a tanulási folyamat.


Az ellenfél okozta kizökkenések

Egy másik tipikus eset, amikor az ellenfél okozza a kizökkenést, mert rá fókuszálunk, amikor megüti a labdát. Persze fontos figyelni, hogy mit csinál az ellenfelünk, de ez úgy is lehetséges, ha eközben a találati zónára fókuszálunk. Sőt, mindent látni fogunk, ami a találati zónán kívül esik, csak a fókuszunkon kívül.


A labda felpattanásához kapcsolható kizökkenések

Ez különösen akkor jellemző, amikor a labda a vonalhoz egészen közel pattan le. Természetes, hogy látni akarjuk, hogy pályára esett-e a labda, így logikusnak tűnik, hogy a pattanás helyére fókuszáljunk.A rögzített fókusz esetében is láthatjuk a labda földet érésének pontos helyét, igaz, hogy csak a perifériás látásunkkal és képesek leszünk így is megítélni, hogy a labda pályát ért-e.


A labda helyezésével kapcsolatos kizökkenések

Egy másik tipikus kizökkenés, amikor a kontakt zónától terelődik el a fókuszunk, amikor arra figyelünk, hogy hova üssük a labdát. És ha a célterületre figyelünk, akkor értelemszerűen nem fókuszálhatunk a találatra. Vagyis már azelőtt az ütés sikerére koncentrálunk, mielőtt megütnénk a labdát, holott a találat határozza meg az ütésünk sikerét.

Ezt a fajta kizökkenést tehát az okozza, hogy gondolatban már jóval a cselekvésünk előtt járunk. Mindannyian megtapasztalhattunk már, hogy mennyire nehéz lehet az „üres pályára” ütni a labdát. Miért? Mert túl hamar levesszük a szemünket a labdáról.

A rögzített fókusszal továbbra is láthatjuk a pályát, de mint minden más, ami a találati zónától távolabb helyezkedik el, az „üres pálya” a fókuszunkon kívül helyezkedik majd el.Amikor megtaláltuk a találati pontot az ablak felületén, akkor ott és akkor látjuk majd a találatot. Az ütések helyezése akkor sokkal sikeresebb, ha elménk és szemünk nem a célterületre, hanem a találatra koncentrál.

Melyik variáció tűnik logikusabbnak?

1. A célra koncentrálok, mialatt a találat fókuszon kívül van.

2. A találatra koncentrálok, mialatt a célterület fókuszon kívül van.

A rögzített fókusszal a célterület a perifériális látómezőbe esik, de a találati pontot élesen látjuk ott, és akkor, amikor az létrejön.

Bátran kísérletezzünk mindkét változattal, és tapasztaljuk meg, hogy melyik hatékonyabb. Ha a találatra fókuszálunk a szemünkkel és mentálisan is, annak az esélye, hogy a célterületen landoljon a labdánk, nagymértékben megnő.


Belső kizökkenések

A kizökkenéseket nemcsak az ellenfél, a labda, vagy a célterület, vagyis a külső tényezők okozhatják, hanem a belső tényezők is, amelyekkel szintén gyakran szembesülünk. Ezek a belső kizökkenések.Ez történik,amikor a technikánk valamely részére fókuszálunk, mint a lábmunkánk, a pályán elfoglalt pozíciónk, a találati zóna helyett.

A külső kizökkenéseket a pályán kívüli tényezők is okozhatják. Akkor történnek, amikor a tettek helyett gondolkodunk, ahelyett, hogy „ösztönösen” ütnénk, tudatosan gondolunk ütéseink kivitelezésére. Dr. Jim Loehr A „Mentális erősség” szerzője ezt „analízis okozta paralízis”-nek nevezi. A gondolkodás ugyanis elveszi az időt a cselekvéstől.

Ismerősen hangzik?


Kizökkenések a zónából - Kiiktatás

A rögzített fókusz tanulása idő és energia igényes feladat, a tanulási folyamat jelentős része a kizökkenések azonosításának elsajátítása.

Az azonosítás önmagában nem oldja meg a problémát. Ehhezkizökkenés azonosítását követően addig kell ismételni az adott szituációt, amíg kizökkenés nélkül is végig tudjuk csinálni.

Amikor a rögzített fókuszt tanuljuk, először az ellenfél által okozta kizökkenéssel fogunk találkozni. Ilyenkor arra kell törekedni, hogy a rögzített fókuszt a pont lejátszásának teljes időtartamában fenntartsuk.

A kizökkenés megszüntetése nem a pont megnyeréséről vagy elvesztéséről szól, hanem arról, hogy anélkül játsszuk le a pontot, hogy ellenfelünkre, a célterületre vagy a labdára fókuszálnánk. És ezt minden pont alatt fenn kell tartani.

Áttekintés

Az 5. lépés a kizökkenésekkel ismertet meg minket, és azzal, hogy hogyan azonosítsuk őket.A soros módból a párhuzamos módba való kapcsoláshoz szökséges a változó fókuszból a rögzített fókuszba való kapcsolás ez pedig egyenlő azzal, hogy a találat előtt, alatt és után is a találati zónán tartjuk vizuális és mentális fókuszunkat.

Lényeges pontok

A rögzített fókusz sok gyakorlást igényel. Egyik napról a másikra nem lehet megtanulni a vizuális és mentális fókusz teljes kontrollját.

Ne várjuk el azt, hogy 100%-osan meg tudjuk határozni a 3-as pontot elsőre. Igyekezzünk kizárni a kizökkenéseket a játékunkból, és ha ez sikerül, akkor meglesz a feltétele annak, hogy az elsődleges találati pontot jól megtaláljuk. Ne siessünk, ez nem verseny.

Ha a kizökkenésekkel kapcsolatos gyakorlatok alatt ugyanúgy érezzük magunkat, mint szokásosan, akkor nem a megfelelő dologra összpontosítunk. A rögzített fókusz gyakorlása közben a szemünkre, a vizuális fókuszunkra kell gondolnunk. A találati pontra kell fókuszálnunk és arra, hogy a találati zónára fókuszáljunk a találatot követően is. A Kizökkenések a zónából oldalról vissza a Tenisz a zónában oldalra