Játék közben vétett hibák elemzése


A tenisz játék közben vétett hibák elemzése alapvető fontosságú a további fejlődés szempontjából.

Bizonyos hibák könnyen észrevehetőek, de vannak olyanok, amelyek azonosítása nehezebb feladat.

A pont elvesztésének vizsgálatát logikusan az utolsó ütésnél kezdjük; ha pontot vesztünk, akkor úgy értelmezzük, hogy az utolsó ütést vétettük el.

A pont elvesztéséhez vezető okok azonban már jóval korábban, néha már a poén elején keresendőek. Ilyenkor hosszabb vizsgálódást kell tartanunk, hogy a hiba igazi okát felfedjük.

De kezdjük a vizsgálatot az egyszerűbb felénél, amikor az utolsó ütést elemezzük. Később rátérünk azokra az esetekre, amikor nehezebb feladat a hiba okának felfedése.

A pontvesztést megelőző ütés elemzése

A pont elvesztésének okait 2 részre oszthatjuk:

- nem megfelelő taktika ill. ütés választás
- az ütés nem megfelelő kivitelezése

A játékosok gyakran azzal a konklúzióval zárják a vizsgálódást, amikor elvétenek egy ütést, hogy valamit rosszul csináltak az ütés során. De fontos azt tisztázni, hogy az ütés kivitelezését a játékos nem kontrollálja teljes mértékben, így hát nem is felel az ütés eredményéért.

Senki nem tud mindig minden labdát beütni. Nincs olyan tenisz játékos, aki ne vétene kettős hibát.

Ez egyéb sportokra is igaz. Nincs olyan kosárlabdázó, aki minden büntetőt bedob. A legjobbak hibaszázaléka 10% körül van. Hasonló a teniszben a legjobb hibaszázalék a második szervák esetében.Nincs olyan focista, aki minden 11-est berúg, és nincs olyan kézilabdás, aki minden 7 méterest bedob.

Ez a sport bizonytalansága, és ezért fontos megérteni, hogy a játékos nem tudja 100%-ig kontrollálni az ütés/dobás/rúgás eredményét.Az a játékos, aki taktikailag jól játszotta meg az adott helyzetet, nem kell, hogy bűntudatot érezzen a hiba miatt.

Amit a játékos kontrollálni képes, az a TAKTIKA. A taktika az a döntés, hogy a játékos az ütést hogyan tervezi végrehajtani.

A teniszben a labda útjának meghatározó elemei:

- Mélység - alapvonaltól való távolság

- Pontosság - oldalvonaltól való távolság

- Sebesség

- A háló feletti magasság

- Pörgetés

A játékos döntést hozhat ezekkel az elemekkel kapcsolatban; ez a TAKTIKA.

Mindez persze akkor, ha pl. nem annyira gyors a labda, hogy ezen döntést nem tudja meghozni.

Tehát, amikor a hiba előtti utolsó ütést elemezzük, az a kulcs, hogy azt eldöntsük, hogy taktikai jellegű hibáról van szó, vagy az ütés technikailag nem jól kivitelezett volt.


1. Példa:

A videon látható, hogy a játékos felmegy a hálóra, majd egy röviden megjátszott ladbát kiüt a pályáról. A célja az volt, hogy keresztütéssel nyerőt üssön.Taktikai vagy technikai problémáról van szó?

Technikai hiba történt: A taktika megfelelő volt, de kellő gyakorlat hiányában az ütést nem megfelelően hajtotta végre.


2. Példa

A lenti játékost egy fonák kersztütéssel kiszorított helyzetbe hozzák, és ő hosszan ütött keresztirányú nyeséssel próbál védekezni.Taktikai vagy technikai problémáról van szó?

Technikai hiba történt: A narancs játékos megfelelő taktikai döntést hozott; hosszan ütött, keresztirányú nyeséssel próbál védekezni. Technikailag nem megfelelően képzett a fonák nyesés megütésére; arról nem is beszélve, hogy senki nem képes mindig pályára ütni a fonák nyesést.

3. Példa

A lenti, narancs színű játékos az alapvonal mögött középen állva próbál meg rövid tenyeres keresztet ütni.Taktikai vagy technikai problémáról van szó?

Ez egyértelműen taktika hiba volt, a játékosnak nem volt meg a megfelelő szöge ahhoz, hogy rövid keresztet üssön.

Rövid keresztet akkor jó ütni, amikor a játékos a pályán belül áll, a középvonaltól jobb vagy baloldali irányban távolabb. Ebben a helyzetben a rövid keresztütéssel ki tudja szorítani ellenfelét az oldalvonalon túlra. Ebből a pozícióból a legbiztonságosabb is ezt az ütést ütni.

Hogyan fejlődhetünk?

Ha a hiba oka a megfelelően megválasztott taktika mögött az ütés nem megfelelő kivitelezése, akkor a játékosnak még többet kell gyakorolnia.

Az ütések megfelelő kivitelezése a gyakorlás mennyiségétől és minőségétől függ. A kivitelezési hibákért a játékos nem közvetlen módon felelős.

Mit jelent az, hogy nem közvetlen módon felelős?

Ha a játékos az edzés során NEM 100%-os erőbedobással és 100%-os koncentrálással gyakorol, akkor felelős az edzés minőségéért.

De ha 100%-os erőbedobással edz, és a játék (meccs) során hibát vét, és taktikailag helyesen játszik, akkor nem felelős a hibáért. Ilyenkor az a konklúzió, hogy nem gyakorolt eleget, a teniszjáték nagyon összetett mozgáskoordinációt követel a játékostól, illetve az, hogy senki nem képes hiba nélkül játszani.

Ha a hiba rossz taktikai döntés következménye, akkor a játékos felelős a hibáért.

Mindazonáltal a teniszben a játkszituációk száma szinte végtelen, nem biztos, hogy a játékos minden helyzetben a legjobb taktikát választja. Sok gyakorlással azonban a taktikai döntéshozatalt is lehet fejleszteni.

A játékszituációk elemzésével azonban tapasztalatot lehet szerezni arra vonatkozólag, hogy egyes helyzetekben milyen döntés a legcélravezetőbb.

A taktikai érzék feljeszthető elsőként a szituációk elemzésével, majd ezt követően a játékmmintázatok ismételt gyakorlásával; a gyakorlás által a döntéshozatal automatikussá válik.

A hibák valódi okának feltárása

A junior korú vagy amatőr járékosok esetében a hibák oka gyakran az utolsó ütésnél keresendő. A játék során vagy taktikai hibát vétenek, vagy egy-két nem megfelelően kivitelezett ütéssel előnyös helyzetbe juttatják az ellenfelet, aki azt kihasználja.

4. Példa:

A fehér játékos nem azért veszíti el a pontot, mert ellenfele olyan jó fonákot üt, hanem azért, mert védekező (legalábbis nem támadó) helyzetben egyenes fonákot ütött.

Ezzel kinyitotta ellenfele számára a pályát; a fehér játékos a fonák ütés után nem tudott eljutni abba a pontba, ahonnan fedezni tudta volna a pályát. Ha a fonák egyenes helyett fonák keresztet üt, akkor sokkal inkább elérte volna a pálya fedezéséhez szükséges pozíciót.Összegezve az eddig olvasottakat álljon itt ez az emlékeztető, hogy egy adott játékszituációt elemezni tudjunk:

1. Az utolsó ütés taktikai vagy tenhnikai hiba miatt lett hibás? Ha technikai hibát vétettem: 100%-osan próbáltam megfelelően beleállni az ütésbe; minden beleadtam a játékba?)

2. A technikai hibát gyakorlással, a taktikai hibát elsődlegesen fejben korrigálhatjuk (persze utána a taktikai kominációkat is gyakorolni kell!)

3. Az utolsó ütéssel elvesztettem a pontot vagy elvesztettem a korábban megszerzett nyerő pozíciómat?

4. Az ütéseink eredménye (akkor, ha minden beleadtunk) általunk nem kontrollálható. A rontott ütés miatt ne vádoljuk magunkat.

5. Az önvádlást elkerülhetjük, ha edzésen és meccsen is 100%-kal dolgozunk és küzdünk. Ez a legtöbb, amit tehetünk...


A Játék közben vétett hibák elemzése oldalról vissza a Tenisz videók oldalra