Fegyelmi vétségek
a teniszben

Fegyelmi vétségek a teniszben: 

Elfogadva az MTSZ elnökségének 2012. január 20-i ülésén. 
Hatályba lép: 2012. április 1-től.
A Magyar Tenisz Szövetség versenyein elkövetett fegyelmi vétségek


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
A. 1. Fogalma és célja

A Magyar Tenisz Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 2. pont a) bekezdésének részletes értelmezése. A szabályzat ezen pontjának célja, hogy igazságos, következetes és egységes módon kezelje a teniszversenyek kapcsán előforduló helytelen és a közönségnek visszatetsző, a játékostársakat sértő és hátráltató magatartásformákat, ezzel is védve a sportág érdekeit és közelítve a nemzetközileg kialakult normákhoz.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
A. 2. Hatálya

Kiterjed minden a Magyar Tenisz Szövetség vagy szervezeti egységei által engedélyezett, Magyarország területén rendezett teniszeseményre, az azon résztvevő valamennyi magyar vagy nem magyar állampolgár játékosra, edzőre, nézőre, egyéb  közreműködőkre.
Kiterjed a teniszesemény teljes területére, tehát a pályán kívül a nézőtérre, öltözőkre, klubházra, hivatalos szállásra stb.


Fegyelmi vétségek a teniszben:

A. 3. Tudomásulvétel és jogorvoslat

A játékosok nevezésük elfogadásának feltételeként tudomásul veszik, hogy a Fegyelmi Szabályzat rájuk nézve kötelezően vonatkozik és az ebben előírtak megsértése a szabályzatban tartalmazott következményekkel jár.

Ha a szabályzat hátrányos jogkövetkezményei nem a szabályzat által leírt módon és mértékben sújtják a szabályzatot megsértő játékost vagy egyéb személyt, akkor az érintettnek módjában áll a Fellebbviteli bizottságnál jogorvoslatot keresni. Az ilyen jogorvoslati kérelmet az alapul szolgáló esemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül lehet az MTSZ Irodájában írásban benyújtani.

A játékos nevezése elfogadásának feltételeként egyben lemond minden egyéb, a fentieken kívüli jogorvoslati lehetőségről.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
A. 4. Kizárólagosság

A MTSZ vagy szervezeti egységei által engedélyezett teniszeseményen kizárólag a jelen Fegyelmi Szabályzat érvényes és alkalmazható, ugyanakkor az események rendezőinek jogában áll saját, egy helyszínre érvényes rendszabályokat (pl. klub házirendje) is érvényesíteni, feltéve, hogy azt az esemény előtt megfelelő módon kihirdették.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
B. 1. Nevezés, visszalépés

Zárt táblájú versenyszámra és annak selejtezőjére (amennyiben az is zárttáblás) a verseny kezdete előtt legalább 10 (tíz) nappal a MTSZ irodájában kell a játékosnak írásban nevezni, nyílt táblájú versenyszámra pedig a helyszínen a meghirdetett aláírás időpontjában.

Ha a nevezett játékos a zárt táblájú versenyszám táblájára kerül (akár selejtező, akár főtábla), részvételét a versenyszám kezdete előtt 2 nappal lévő munkanap déli 12 óráig mondhatja le.

Ezt követően visszalépni, csak helyszíni sérülés miatt lehet. Kivételes esetben egy játékos egy évben maximum két alkalommal léphet vissza.

Nyílt táblájú (ill. az előre kisorsolt) versenyszámokra feliratkozott és oda felvett

játékosok szintén csak helyszíni sérülés miatt léphetnek vissza.

Késői visszamondás esetén 10 000,- forintig terjedő pénzbüntetéssel lehet sújtani, első esetben 3, második és (12 hónapon belül) minden további esetben 5-5 eltiltási ponttal kell büntetni.

Amennyiben a játékos nem mondja vissza a versenyt az első mérkőzés kezdetéig, abban az esetben az első alkalommal 4, a második és (12 hónapon belül) minden további alkalommal 8-8 eltiltási ponttal kell büntetni.

Nem nevezhet, illetve nem iratkozhat fel az erőlistába beszámító versenyre az a játékos, akitől egyesülete ezt a jogkört megvonta, és az egyesület az MTSZ irodája felé ezen döntését írásban bejelentette. Az ezen bekezdést megsértő játékos versenyszámát a rangsorban maradó 0 (nulla) ponttal kell rögzíteni.

Ugyanezen ok miatt a fent említett játékost az MTSZ nem nevezheti a hatáskörébe tartozó nemzetközi egyéni- vagy csapatversenyekre.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
B. 2. Többszörös nevezés

Egy játékos egyszerre több, egy-időben rendezett versenyre is nevezhet, de ha egynél több helyre is felveszik, egy kivételével mindenhonnan vissza kell lépnie. A játékos felelőssége versenyprogramját úgy alakítani, hogy egy-időben csak egyetlen versenyen legyen résztvevő. Ebből a szempontból csak a MTSZ vagy tagszervezetei által engedélyezett egyéni és csapatversenyeket kell figyelembe venni. Ezen bekezdés megsértéséért a vétkes játékost az összes érintett verseny összes versenyszámából törölni kell, továbbá 10 000,- forintig terjedő pénzbüntetéssel is sújtható, valamint 5 (öt) Eltiltási Pontot kap. A rangsor kiszámításnál a vétkes játékos egy versenyért kap maradó 0 (nulla) pontot.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
B. 3. Pontosság

Ha a játékos a selejtező- vagy a főtáblára bármely jogcímen felkerül, akkor a kiírt mérkőzésén meg kell jelennie játszani. A játékos kötelessége tájékozódni arról, hogy mérkőzése (mérkőzései) mikor szerepel(nek) a játékrendben. Amennyiben a játékos a pályára szólítást követő 10 (tíz) percen belül játékra kész öltözékben nem jelenik meg, a versenybíró 5000,- forintig terjedő büntetéssel sújthatja. Abban az esetben, ha a pályára szólítást követő 15 (tizenöt) percen belül sincs jelen, a versenybíró a versenyszámból törölheti. Az alkalmazott büntetéseken kívül leléptetés esetén a vétkes játékos 3 (három) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
C.1. Öltözék

A játékosoknak tiszta és a sportágban megszokott és elfogadott teniszöltözékben kell pályára lépniük. Elfogadhatatlan öltözék többek között: fürdőruha, atlétatrikó, tornanadrág, levágott farmernadrág. Az öltözék színe tetszőleges.

Az első osztályú és nemzetközi egyéni és csapatversenyeken a párosok tagjainak alapvetően azonos színű öltözékben kell megjelenniük.

Fogalom-magyarázat:

Ruhatervezési dizájn. A tenisz felszerelésen a ruha dizájnja miatt elhelyezett rajzok nem tekinthetők márkajelzésnek. A gyártó cég márkajelzését beilleszthetik ebbe a dizájnba, ha az megfelel a méretre és elhelyezésre vonatkozó követelményeknek.

Egyéb hirdetés. A ruhán elhelyezett, a ruha gyártójával nem azonos, cég vagy termék megkülönböztető jelzése.

A gyártó márkajelzése. A felszerelést gyártó cég vagy disztribútor megkülönböztető cégjelzése, márkajele (függetlenül attól, hogy a márkanév le van védve vagy sem), vagy bármely más megkülönböztető jele, amely a felszerelésen bármely formában megjelenik.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
C.2. Hirdetések az öltözéken

Az első osztályú egyéni és csapatversenyeken, valamint a kiemelt korosztályos versenyeken a játékosok ruházatán az alábbi hirdetések szerepelhetnek:

- gyártó cég emblémájára nincs korlátozás

- egyéb reklám: egy maximum 25xl5 cm felület a ruházat elülső és hátsó felületén (kivéve a nadrág, ill. szoknya)


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
C.3. Bemelegítő öltözék

Az 5 (öt) perc mérkőzés előtti bemelegítés időtartamára a játékosok a C.1-2. pontnak megfelelő bemelegítő öltözéket viselhetnek, melyet a mérkőzés kezdete előtt le kell venni. Ez utóbbi alól a versenybíró indokolt esetben (túl hideg idő, sérült játékos stb.) egyéni felmentést adhat.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
C.4. Eljárás szabálytalan öltözék esetében

A C.1-2-3. pontokba ütköző öltözékben megjelenő játékos nem léphet pályára. A játékvezető (versenybíró) felszólítása után a játékosnak 10 (tíz) perc áll rendelkezésére öltözéke rendbehozatalára.

Ha azt nem teszi meg, akkor leléptetéssel és az adott versenyszámból való törléssel kell büntetni. Ezen kívül 3000,- forintig terjedő pénzbírsággal is sújtható, valamint 2 (kettő) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
D. A Pálya elhagyása

A játékosok a pályát a mérkőzés megkezdése után csak a játékvezető engedélyével hagyhatják el. Ha nincs a mérkőzéseken játékvezető, akkor a játékosnak külső segítséggel (pl. közelben lévő néző, edző, pályamunkás) oda kell hívni a versenybírót, akitől a pálya elhagyására engedélyt kaphat. Ezen bekezdés megsértéséért a versenybíró a játékost leléptetheti és az adott versenyszámból törölheti, és 10 000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

Az alkalmazott büntetésen kívül a vétkes játékos 3 (három) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
E. A mérkőzés teljes befejezése

Ha valamilyen méltánylást érdemlő külső körülmény (pl. sérülés) ebben nem akadályozza, a játékosnak teljesen végig kell játszania a megkezdett mérkőzését. Az indokolatlan feladás vagy a játék megtagadása leléptetést és az összes többi versenyszámból történő törlést von maga után. Ezen kívül a játékos 10 000,- forintig terjedő pénzbüntetéssel is sújtható és 5 (öt) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
F. Komolytalan játék

Minden játékosnak teljes erőbedobással a mérkőzés megnyerésére kell törekednie. Ha a játékvezető megítélése szerint komolytalan játék folyik, erről értesítenie kell a versenybírót, aki a vétkes játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával büntetheti. Ezen kívül a vétkes játékos 5 000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható és 3 (három) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
G. Késlekedés a játékban

A játéknak a mérkőzés folyamán folyamatosnak kell lennie és azt egyik játékos sem késleltetheti semmilyen okból, beleértve a sérülést vagy fáradást sem. Két labdamenet között, ha nincs semmi akadályozó körülmény, legfeljebb 20 másodperc telhet el a pont befejezése és a következő pontért történő adogatás megkezdése között, illetve legfeljebb 90 másodperc páratlan számú játékok után a játék befejezése és a következő megkezdése között. 90 másodperc telhet el a páratlan számú játékok után (kivétel a játszma első játéka, ekkor nincs pihenő) a játék befejezése és a következő megkezdése között, illetve 120 másodperc a játszma befejezése és a következő játszma megkezdése között.

A fogadó játékosnak az adogató ritmusában kell játszani és készen állni a fogadásra, amikorra az adogató kész.

Ezen bekezdés megszegéséért a játékvezetőnek a vétkes játékost első esetben.

„Késlekedésért figyelmeztetem XY!” felszólítással kell büntetni.

Minden soron következő hasonló esetben, „Késlekedésért pontbüntetéssel büntetem

XY!” felszólítással egy ponttal kell a vétkes játékost sújtani. Két egymást szorosan követő „Késlekedés” büntetés nem lehetséges, mert az első elhangzása után a játékos már tudja, hogy túllépte a rendelkezésre álló időt, tehát ha újra ezt teszi, szándékos időhúzásért kell büntetni.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
H. Szándékos időhúzás

Ha a játékos tudja, hogy várakozási ideje lejárt, de nem akarja vagy nem képes folytatni a játékot, akkor „szándékos időhúzásért” a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni. Jellemző esetek:

a) a játékos játék közben megsérül, majd 3 percig ápolják, de utána sem képes folytatni a játékot,

b) a játékos elfárad, és ezért nem tudja folytatni a játékot,

c) a játékos nem hajlandó folytatni a játékot (pl. bíró ítélete miatt vitatkozik),

d) a játékvezető felhívja a játékos figyelmét, hogy várakozási ideje lejárt (pl. ápolási szünet végeztével az „idő” bemondásával), de a játékos mégis késlekedik,

e) a fogadó játékos szándékosan hátráltatja az adogatót az adogatás végrehajtásában, azért, hogy összpontosítását megzavarja.

A pályán alkalmazott büntetésen kívül a vétkes játékos a H. c) d) e) pontok megsértéséért 5 000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, továbbá 2 (kettő) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
I. Tanácsadás és az edzők (hozzátartozók) által elkövetett vétségek

A játékosok mérkőzés közben semmiféle formában nem kaphatnak tanácsot, kivéve csapatversenyen a kapitány jogkörét. A mérkőzés alatt a teniszpályán (kerítéssel határolt részen) a játékosokon és a versenybírón (és egyéb közreműködőkön) kívül senki nem tartózkodhat. Fedett pályán a játékos kísérői (edző, szülő, stb.) kizárólag a Rendező által kijelölt helyen tartózkodhatnak.

A játékos felelőssége továbbá, hogy edzője (vagy más hozzá tartozó személy)

a) ne használjon illetlen szavakat, kifejezéseket és jelzéseket a verseny területén,

b) ne sértegessen játékost, ellenfelet, bírót, vagy bárki mást a verseny területén,

c) ne bántalmazzon testileg játékost, ellenfelet, bírót vagy bárki mást a verseny területén,

d) ne tegyen semmi olyan kijelentést, amely a MTSZ, a sportág, a verseny érdekeivel ellentétes, vagy ezeket és a verseny bíráskodását becsmérelné.

Ha a fenti vétségek valamelyike mérkőzés közben fordul elő, akkor a játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni.

Ezen kívül jelen bekezdés megsértéséért a játékost 5 000,- forintig terjedő pénzbüntetéssel lehet sújtani, továbbá 1 (egy) Eltiltási Pontot kap.

Ha az edző (egyéb hozzátartozó) magatartása annyira sértő, hogy jelenléte súlyosan zavarja a mérkőzés (verseny) folytatását, akkor a versenybírónak jogában áll a vétkes személyt a pálya közeléből vagy a verseny területéről eltávolítani. A távozás megtagadása esetén az érintett játékost a versenybíró azonnal leléptetheti, és az összes versenyszámból törölheti.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
J. Illetlen beszéd

A játékosok a verseny helyszínén nem használhatnak mások által hallható és érthető módon a közvélemény által trágár jelentésűnek ismert szavakat, kifejezéseket.

Ha jelen bekezdés megsértése mérkőzés közben történik, akkor a vétkes játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni. Az alkalmazott büntetésen kívül 5 000,- forintig terjedő pénzbírság is kiszabható, valamint 4 (négy) Eltiltási Pontot kap az elmarasztalt játékos.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 

K. Illetlen jelzések, mutogatások

A játékosok a verseny helyszínén nem használhatnak a közvélemény által trágár vagy sértő jelentésűnek ismert jelzéseket, mutogatásokat.

Ha a jelen bekezdés megsértése mérkőzés közben történik, akkor a vétkes játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni. Az alkalmazott büntetésen kívül 5 000,- forintig terjedő pénzbírság is kiszabható, valamint 4 (négy) Eltiltási Pontot kap az elmarasztalt játékos.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
L. Labdaelütés

A játékosok a labdameneten kívül a játékban nem lévő labdát nem üthetik el dühből, elkeseredettségből vagy felindultságból. Jelen bekezdés szempontjából labdaelütésnek minősül a labda pályáról történő szándékos kiütése, illetve a hanyagságból történő nézőt, ellenfelet stb. történő eltalálása vagy annak veszélyes módon történő megközelítése.

Jelen bekezdés megsértéséért a vétkes játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni, valamint 5 000,- forintig terjedő pénzbírsággal lehet sújtani és l (egy) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
M. Ütőeldobás, rendellenes ütőhasználat

A játékosok az ütőjüket nem dobhatják el dühből, elkeseredettségből vagy

felindultságból. Jelen bekezdés szempontjából ütőeldobásnak minősül az ütő szándékos, teljes erőből történő eldobása, talajhoz csapása. Továbbá „rendellenes ütőhasználatnak” minősül a háló, bírói szék, bármely más tárgy ütővel történő szándékos, teljes erővel történő megütése.

Jelen bekezdés megsértésének minősül a nem szándékos, dühből és teljes erővel, hanem csupán hanyagságból elkövetett ütőeldobás, amennyiben az ütő veszélyesen megközelíti vagy megüti az ellenfelet, nézőt, egyéb közreműködőt stb.

Jelen bekezdés megsértéséért a vétkes játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni, valamint 5 000,- forintig terjedő pénzbírsággal lehet sújtani és l (egy) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
N. Szándékos rongálás

A játékos nem rongálhatja meg szándékosan ütőjét, egyéb felszerelési tárgyait, a pályán vagy a verseny területén lévő egyéb tárgyakat.

Ha a jelen bekezdést mérkőzés közben sértik meg, akkor a vétkes játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni. Ezen kívül 5 000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható és 2 (kettő) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
O. Sértő magatartás

A játékos nem sértegetheti ellenfelét, a nézőket, bírókat, egyéb személyeket sem szavakkal sem más sértő magatartásformákkal a verseny helyén és idején. 

Ha a jelen bekezdést mérkőzés közben sértik meg, akkor a vétkes játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni, ezen kívül 20 000,- forintig terjedő pénzbírsággal büntethető és 6 (hat) Eltiltási Pontot kap.

Ha a sértő magatartás annyira kirívó, hogy a vétkes játékos jelenléte a verseny sikeres folytatását akadályozza, akkor a játékvezető a játékost egyetlen vétségért is leléptetheti, és az összes versenyszámból törölheti.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
P. Testi sértés

A játékos nem illetheti testi sértéssel ellenfelét, a nézőket, bírókat, egyéb személyeket a verseny helyén és idején. Jelen bekezdés szempontjából testi sértésnek minősül a fenti személyek szándékos és engedély nélküli megérintése, akár testtel, akár ütővel, labdával vagy egyéb tárggyal történik az.

Ha a jelen bekezdést mérkőzés közben sértik meg, akkor a vétkes játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni, ezen kívül 20 000,- forintig terjedő pénzbírsággal büntethető és 6 (hat) Eltiltási Pontot kap.

Ha a sértő magatartás annyira kirívó, hogy a vétkes játékos jelenléte a verseny sikeres folytatását akadályozza, akkor a játékvezető a játékost egyetlen vétségért is leléptetheti, és az összes versenyszámból törölheti.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
R. Sportszerűtlen magatartás

Jelen bekezdés szempontjából sportszerűtlennek minősül minden olyan magatartás,

amely az ellenfelet, bírókat, más közreműködőket nyugodt tevékenységében akadályozza, a nézőkben visszatetszést kelt, és rombolja a sportág és a verseny jó hírnevét. Az ilyen magatartás lehet a fenti bekezdésekben meghatározott és körülírt szabályok megsértése is, amennyiben a játékos azok ellen rendszeresen és többszörösen vét, vagy lehet azoktól teljesen független.

Jellemző esetek:

a) a labdameneteket követő állandó hangos beszéd,

b) az ütő gyakori földre ejtése,

c) játékvezetővel zajló mérkőzésen az ellenfél térfelére való átmenet, labdanyom keresése céljából,

d) labdaszedés megtagadása (ha nincs labdaszedő),

e) a MTSZ, a verseny, a bíráskodás nyilvános bírálata,

f) mobiltelefon mérkőzés közbeni használata.

Ha a sportszerűtlen magatartás annyira kirívó, hogy a vétkes játékos jelenléte és további versenyzése a verseny sikeres folytatását akadályozza, akkor a játékvezető (versenybíró) a játékost egyetlen vétségért is leléptetheti, és az összes versenyszámból törölheti. Ha a jelen bekezdést mérkőzés közben sértik meg, akkor a vétkes játékost a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatával kell büntetni, ezen kívül 10 000,- forintig terjedő pénzbírsággal büntethető és 2 (kettő) Eltiltási Pontot kap.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
S. A Háromfokozatú Büntetőrendszer

Ha a játékos a mérkőzés folyamán a fent leírt F, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, R bekezdések valamelyikét megsérti, akkor ellene a játékvezető (vagy versenybíró) a Háromfokozatú Büntetőrendszer megfelelő fokozatát kell alkalmazza, az alábbiak szerint:

- első esetben figyelmeztetést,

- második esetben pontbüntetést,

- harmadik és minden rákövetkező esetben büntető játékot, vagy leléptetést.

A játékos bármely fegyelmi szabálysértés miatt azonnal is leléptethető, ha tette olyan súlyos, hogy további szereplése veszélyeztetné a verseny sikerét, károsítaná a sportág érdekét és rombolná a tenisz jó hírét. A harmadik (illetve bármely ezt követő) esetben a Versenybíró jogköre mérlegelni, hogy büntető játékkal vagy leléptetéssel sújtsa a vétkest. Az alkalmazott büntetéseken kívül a pontbüntetésért a játékos 3 Eltiltási pontot, minden Büntető játékért 6 Eltiltási pontot, a leléptetésért 9 Eltiltási pontot kap.

Ha a játékos a verseny ideje alatt az igen súlyos vétséget nem a mérkőzés közben, hanem játékon kívül (akár a pályán, akár a verseny egyéb területén) követi el, akkor a versenybíró a játékost a versenyből törölheti. Az így törölt játékos addig elért eredménye(i) a rangsorszámítás szempontjából érvényben maradnak, viszont a leléptetésért járó 9 Eltiltási pontot megkapja és pénzbüntetéssel is sújtható.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
T. Az Eltiltási Pontok (E. P.) rendszere

A Fegyelmi Szabályzatot megsértő játékosok a fent leírt bekezdésekben meghatározott módon az egyéb büntetéseken kívül Eltiltási Pontot kapnak.

Az Eltiltási Pontokat a versenybíró jelentése alapján a MTSZ irodája tartja nyilván a jelentés beérkezésétől számított 12 hónapig.

A 12 hónapnál régebbi pont törlődik. Ha a játékos nyilvántartásában 15 vagy ennél több E. P. gyűlik össze egyszerre, akkor a játékos első alkalommal 2 hét (14 nap), második alkalommal 4 hét (28 nap) harmadik és minden további alkalommal 8 hét (56 nap) ELTILTÁSSAL büntetendő a jelen szabályzat hatálya alá eső versenyeken való részvételről.

A megkezdett eltiltás végrehajtását nem lehet megszakítani.

Az eltiltásokat a súlyosbítás szempontjából 3 évre visszamenőleg kell nyilvántartani.

Továbbá nem nevezi a MTSZ a játékost az eltiltás ideje alatt (amely versenynek a nevezési határideje az eltiltás idejére esik) olyan nemzetközi eseményekre (válogatott találkozók, EB-k, ITF versenyek), amelyekben egyébként a MTSZ hozzájárulása szükséges a nevezés elfogadásához.

Az eltiltás a versenybírói jelentés beérkeztét és a 15 E.P. felhalmozódásának megállapítását követő hétfői nappal kezdődik, kivéve

- a pályán történő leléptetés esetét, amikor tekintet nélkül az előzőleg szerzett E.P.-k számára, az alkalmazandó eltiltás a leléptetést követő első napon lép életbe és onnan számolandó,

- amennyiben a játékos be van nevezve egy nemzetközi versenyre, és annak lemondási határideje már lejárt, akkor a nemzetközi verseny befejezése utáni hétfői nappal lép életbe és onnan számolandó,

- ha az adott héten nincs olyan verseny, ahol az eltiltott játékos indulásra jogosult lenne, ebben az esetben az eltiltás az ilyen verseny első napjától kell számolni.

Az eltiltás tényéről az érintett játékost a MTSZ irodája írásban értesíti. Az eltiltás letöltésével egy-időben a legrégebben szerzett 15 E.P. törlődik a nyilvántartásból, a 15 feletti E.P.-ok azonban érvényességük idejéig fennmaradnak. Nem lép életbe az eltiltás, ha az adott héten nincs olyan verseny, ahol az eltiltott játékos indulásra jogosult lenne. Ebben az esetben az eltiltást az ilyen verseny első napjától kell számolni.


Fegyelmi vétségek a teniszben: 
U. Pénzbírság

Pénzbírság csak pénzdíjas versenyeken, a jelen szabályzat vonatkozó bekezdéseiben meghatározott esetekben, szabható ki. A pénzbírságot a versenybíró szabja ki, erről a rendszeresített nyomtatványon, vagy egyéb módon írásban értesíti az érintett játékost, a verseny igazgatóját és az MTSZ irodáját. A pénzbírság független az egyéb büntetésektől, a H.B. és az E.P. rendszerektől, tehát akkor is kiszabható, ha pl. a játékvezető nem alkalmaz a mérkőzés folyamán fegyelmezést.

Ellenkezőleg az is igaz, hogy a játékvezető által használt Háromfokozatú Büntetőrendszer alkalmazását nem kell kötelezően pénzbírsággal is kiegészíteni.

A kiszabható bírságok alsó és felső határai:

(B. l.) Késői visszalépés 1 000 – 10 000 Ft

(B. 2.) Kettős indulás 5 000 – 10 000 Ft

(B. 3.) Pontosság 1 000 – 5 000 Ft

(C.) Szabálytalan öltözék 1 000 – 3 000 Ft

(D.) A pálya elhagyása 1 000 – 10 000 Ft

(E.) A mérkőzés befejezése 5 000 – 10 000 Ft

(F.) Komolytalan játék 1 000 – 5 000 Ft

(H. c. d. e.) Szándékos időhúzás 1 000 – 5 000 Ft

(Ő.) Tanácsadás 1 000 – 5 000 Ft

(J.) Illetlen beszéd 2 000 – 5 000 Ft

(K.) Illetlen jelzések 2 000 – 5 000 Ft

(L.) Labdaelütés 1 000 – 5 000 Ft

(M.) Ütőeldobás 1 000 – 5 000 Ft

(N.) Rongálás 1 000 – 5 000 Ft

(O.) Sértő magatartás 5 000 – 20 000 Ft

(P.) Testi sértés 5 000 – 20 000 Ft

(R.) Sportszerűtlen magatartás 1 000 – 10 000 Ft

A kiszabott pénzbírságot a játékos nyereményéből kell levonni. Ha a nyeremény nem elegendő a bírság kifizetéséhez, akkor a különbözetet a játékosnak a verseny befejezéséig a verseny igazgatójának be kell fizetni. A verseny az összes levont, illetve befizetett bírságról nyugtát ad. A bírságot az adózott jövedelemből kell kifizetni. A kifizetetlen bírságot az MTSZ irodája nyilvántartja és annak kiegyenlítéséig nem fogadja el a játékos indulását a soron következő pénzdíjas versenyeken. A kifizetetlen bírságot az MTSZ irodájában kell kiegyenlíteni.

A helyszínen kifizetett bírság a verseny tulajdonos bevételét, az utólag kiegyenlített bírság összege az MTSZ bevételét képezi.


A Fegyelmi vétségek a teniszben oldalról vissza a Tenisz szabályok oldalra