Budapest XI. kerület - Flamenco fedett teniszcsarnok

Flamenco Teniszcsarnok

Cím: 1114 Budapest, Villányi út 14.

Bejárat a Villányi útról az AVF Föiskolával szemben

Pályák: 2 db müanyag borítású pálya

Pályafoglalás: 06 1 209 1670

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Teniszpálya.