Babolatking vs. Princegirl

Tenisz taktikai elemzések - amatőrök játékából

Amatőr tenisz taktikai elemzések - Ezúttal amatőr teniszezők játékából vett pontokat elemzünk, amelyek néha tanulságosabbak, mint a profi teniszezők játéka.

A rovat a nevét az első videó játékosairól kapta.
Babolatking
(háttal) - Princegirl (szemben)

Princegirl ügyesen a sarokba helyezi a szervát, igaz, Babolatking tenyeresére. Babolatking, hogy egy kis időt nyerjen a visszahelyezkedésre, magasra emelve, hosszan és középre adja vissza a returnt.

Princegirl ebből a helyzetből nem kockáztat, középre adja vissza a labdát. Babolatking a tenyeres oldalra kilépve továbbra is center irányban adja azt vissza, de nem túl hosszan.

Princegirl elérkezettnek látja az idő a támadásra. Hirtelen ritmust vált, és egy gyors tenyeres kereszttel a pálya széle felé szorítja Babolatking-et, miközben a háló irányába mozog, és úgy, ahogy azt a taktika szabályai megkívánják: a középvonaltól kissé Babolatking irányába helyezkedik.

Várakozásának megfelelően Babolatking épphogy vissza tudja pöckölni a háló felett a labdát. Innentől Princegirl kezébe van a pont, de csúnyán ront; szélesre üti a labdát.

Mit rontott el Princegirl? Princegirl nem taktikai hibát vétett, mintaszerűen játszotta végig a pontot. Technikai hibát követett el.

Nézzük végig, hogy a szervától kezdve minden ütésnél szépen elfordult a felsőteste az ütés előtt. Az elfordult pozíció tette lehetővé a labdák pontos helyezését.

A háló közelében a befejező ütésnél viszont a teste szemben marad a hálóval. Ebből a helyzetből viszont nem tudja megfelelően kontrollálni az ütő fejének nyitását és irányítását. A finom ütés kivitelezéséhez lábbal is ki kellett volna oldalirányban mozogni a labda mögé.

Vance
(szemben) - Michael (háttal)


Michael taktikusan Vance fonákjára szervál, de elég erőtlenül.

Michael röviden keresztbe nyesi a returnt, ezzel nagyon jól leszorítja a pályáról Vance-t. Vance ott rontja el a következő ütést, hogy Michael kezére üti azt vissza a labdát.
(A jó megoldás az lehetne, hogy keresztben visszaejti, vagy pörgeti a labdát, hiszen Vance az alapvonal mögött a fonákoldalon áll.)

Így viszont Vance a kezére érkező labdát - tenyeresre kiállva - a másik sarokba megemelve magasra pörgeti, úgy hogy az alapvonalhoz egészen közel pattan le. Ez az emelés az, ami a viszonylag fürgén mozgó ellenfél számára is védhetetlenné teszi az ütést.
Christophe (szemben) - Thomas (háttal)

Christophe szervál Thomas fonákjára, és ezt követően a labdamenetben végig megtartja a kontrollt. Ő az, aki variálja az ütéseket, és próbál néha gyorsítani.

A háttal álló Thomas passzívan játszik, ha nem tud fonákoldalon tenyeresre kiállni, inkább csak visszanyesegeti a labdákat.
Christophe türelmesen játszik, keresi a kínálkozó lehetőséget.

Thomas az egyik fonákot nem nyesi, hanem visszapörgeti, de nem elég hosszan, amit Christopher kihasznál: hosszan, magasra pörgetett labdát ad ellenfelének.

Thomas, aki kissé belealudt a labdamenetbe, a hosszan jövő labdára nem mozog megfelelően hátra, így a labdát nem a teste előtt, hanem jóval hátrébb, testének vonalában tudja csak megütni, elveszti az ütés feletti kontrollt, és hibázik.

Az Amatőr tenisz taktika oldalról vissza az Egypercesek oldalra