Jogi nyilatkozat


A www.Online-Teniszakadémia.com minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a www.Online-Teniszakademia.com sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat, és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt, vagy az azon közölt információkat részben, vagy egészben megszüntesse.

A www.Online-Teniszakademia.com nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.Online-Teniszakademia.com weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A www.Online-Teniszakademia.com nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A www.Online-Teniszakademia.com nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok védelme:
A www.Online-Teniszakademia.com bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A www.Online-Teniszakademia.com tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az www.Online-Teniszakademia.com-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a www.Online-Teniszakademia.com - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje, és az Ön kifejezett kívánsága szerint azt a honlapon közölje. A www.Online-Teniszakademia.com kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a www.Online-Teniszakademia.com weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a www.Online-Teniszakademia.com nem vállal felelősséget.

Ezen feltételek a jelen weboldal használatának feltételei, melyeket minden felhasználó a portál használatbavételével tudomásul vesz. A honlap szerkesztőinek joga van jelen jogi nyilatkozat módosítására. A módosítást követően a weboldal használata a szabályzat módosításának elfogadását jelenti.