Mártonhegyi tenisz klub

by varga géza

1982 óta folyamatosan működő teniszlétesítmény 5 nyári és 2 fedett pályával.

Cím: 1126 Mártonhegyi út 23 Budapest.

Amit ajánlunk: ingyenes parkolás zárt parkoló, egyéni + csoportos oktatás, világítás este, téli fedett pálya

www.martonhegyi.hu

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Teniszpálya.